Type at least 1 character to search
Back to top

Kunstenaarshuizen Amsterdam

WordPress Website

Studio Ernst ontwikkelde voor Stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam een WordPress website. Tevens verzorgt zij Mailchimp nieuwsbrieven en onderhoudt de Social Media accounts.
Voorafgaand aan het ontwerp van de website maakte zij de visuele identiteit en de culturele belettering van het Ramses Shaffy Huis.

 

De Stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam stelt zich ten doel: het (doen) stichten en onderhouden van meerdere kleinschalige woongemeenschappen voor oudere kunstenaars, artiesten en andere personen met een sterke verankering in de wereld van de kunst en cultuur. De Stichting gaat er van uit dat deelname van jongere kunstenaars en artiesten aan deze woongemeenschappen bijdraagt aan het behoud van beweging en vitaliteit onder ouderen en mitsdien wordt nagestreefd.

Datum

Vanaf 2017

Category: