Type at least 1 character to search
Back to top

Andreas Cultuur Fonds

Ontwerp en programmeren website

Studio Ernst ontwierp en programmeerde voor Andreas Cultuur Fonds een HTML5 website. Tevens verzorgt ze het onderhoud van de website.

 

De oprichters van de stichting Andreas Cultuur Fonds ontvingen in 2014 de Andreaspenning voor hun verdiensten voor de uitstraling van de stad Amsterdam in het algemeen en voor hun bijdrage aan de homo-emancipatie in het bijzonder. Aansluitend hebben zij het Andreas Cultuur Fonds opgericht. Dit fonds heeft ten doel het bevorderen van de samenwerking tussen homoseksuele en lesbische ondernemers en organisaties teneinde groei te bevorderen van het gay culturele, sportieve, emancipatoire en economische leven in Amsterdam.
De Stichting Andreas Cultuur Fonds reikt periodiek een aanmoedigingsprijs of subsidie uit, speciaal aan diegenen die zich verdienstelijk inzetten ten behoeve van het stimuleren en faciliteren van vernieuwende homoseksuele en lesbische emancipatoire, culturele en maatschappelijk relevante activiteiten.
Ook participeert het Andreas Cultuur Fonds actief in andere initiatieven, zoals het Ramses Shaffy huis.

Datum

Vanaf 2014

Category: